Modafen Kasım Ayı Etkinlik Bülteni ⋅ Modafen

Modafen Kasım Ayı Etkinlik Bülteni

Okulumuz, öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanında sosyal yönden gelişmeleri için de onlara her türlü desteği sağlamaktadır.

Bu kapsamda; öğrencilerimizin sosyal, duygusal, kişisel, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen “Etkinlik Programları” eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Kasım ayı içerisinde de hep birlikte keyifle işlediğimiz etkinliklerimizi Tiyatro, Bale, Koro, Perküsyon, Mini Sinema vb. gibi birçok başlık altında değerlendirebiliriz. Yapılan etkinlikler dahilinde öğrencilerimiz üzerinde oluşan etkiye önem vererek, her seferinde başarıya ve gelişime katkı sağlama yolunu hedeflemekteyiz.

Bale

Öğrencilerimiz İle Daha Zevkli ve Daha Etkileyici

Etkinliklerimizden biri olan bale; mimik, dekor, kostüm, duygu ve müziği ileri standartta birleştirerek kullanan bir sahne sanatları gösterisidir.

8 ile 10 yıl arasında profesyonelce öğrenilebilen bu dalda erkek dansçılara balet, bayan dansçılara balerin denmektedir. Okulumuzda bale eğitimi verilirken öğrencilerimize her sene klasik eserlerden oluşan örnekler sunuluyor. Bunlar; Kuğu Gölü, Giselle, Fındıkkıran gibi önemli eserlerden oluşmaktadır. Klasik eserleri öğrencilerimize sunarken Royal Academy ve Vaganova gibi ekollerden yararlanılmakta ayrıca derslerimizde ve sahne gösterilerimizde mayo ve tütü denilen özel bir etek kullanılmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimize temel bale hareketleri ve teknik bilgiler öğretilmekte, bunun yanında ritim duygusu, koordinasyon, disiplin, yerleşmeler ve grupla beraber çalışma alışkanlığı gösterilmektedir. Öte yandan bale eğitimi sayesinde öğrencilerimiz öz güven, öz disiplin sahibi olup, dansa ve müziğe dair farkındalık kazanıp, disiplinli çalışmayı öğrenirler. Bu sene öğretilen temel bale hareketleri ve teorik bilgiler sonrası, Şubat 2017 gibi koreografiye geçilmesi ve çalışmalarımız sonrası gösteri planlanmaktadır.

Biz öğretmenler olarak öğretilerimizi sunarken öğrencilerimize olan katkıyı göz önünde bulundurup bu yolda ilerlemeyi hedefleriz.

Gitar

Öğrencilerimiz Hem Eğleniyor, Hem Gitar Öğreniyor

Gitarın ilk örnekleri İspanya’da 17. yy.’da görülür. Bu enstrümanlar genellikle lavtaya benzer. O dönemde gitar üzerinde dört tel mevcutken daha sonraları iki tel daha eklenerek tel sayısı altıya çıkarılmıştır.

Gitar etkinliğimizde öğrencilerimizin sanatsal bilgi ve becerilerini geliştirmesinin yanı sıra sosyalleşmelerini ve bir hobi kazanmalarını sağlamak başlıca hedeflerimizdendir. Gitar etkinliği çocuklarda estetik algısının ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunurken ayrıca gitara başlamak isteyenler ya da seviyesini ilerletmek isteyenlere de açık bir etkinlik hâline gelmiştir. Ders içerisinde nota yerleri, ritim ve başlangıç ezgilerine değinilerek gitarın teorik bilgisi verilmiş ve pratiğe geçilmiştir. Verilen öğretiler eşliğinde ritim kulağı geliştirilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan önemli gün projelerinde ve diğer programlarda sahneye çıkmakta ve öğrendikleri parçaları icra etmektedir. Bu durum onlarda öz disiplin, öz güven ve çalışma disiplinini oluşturmaktadır.

Klasik gitar ve etütlerinin (romans, vals vb.) gibi eserlerin yanı sıra, Arkadaşım Eşek, Caddelerde Rüzgâr gibi parçaları şu anda rahatlıkla çalabilen öğrencilerimiz önümüzdeki dönem içerisinde daha ağır eserleri çalabilecek duruma gelecektir.

İletişim ve Yaratıcı Drama

İletişim ve Yaratıcı Drama Dersi Heyecanla Geçiyor

İletişim, en sade tanımı ile kişilerin birbirleriyle düşünce, duygu ve isteklerini paylaşmalarıdır. Sağlıklı iletişim kurabilen bireyler, düşüncelerini, duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını rahatlıkla ifade edebilir ve sorunlarına çözüm bulabilirler.

İletişim eğitiminde yaratıcı dramanın kullanılması; öğrencilerin çeşitli iletişim becerilerini öğrenirken, eş zamanlı olarak uygulamasına olanak sağlamaktadır. Yaratıcı drama çalışmaları sırasında öğrenciler, iletişimin sözlü ve sözsüz kodlarını çözmeyi, kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamayı, kendilerini ifade edebilmeyi ve empati kurmayı yaşayarak deneyimler. İletişim ve Yaratıcı Drama etkinliğinde öğrencilerin kendilerini tanımaları sağlanacak, iletişimde beden dilinin, değerlerin ve duyguların anlaşılmasının iletişime olan etkileri gösterilecek, empati ve farklı bakış açılarına saygı geliştirilecek, iletişim engelleri fark ettirilecek ve etkin dinleme becerileri kazandırılacaktır. Etkinlikler, yaratıcı drama yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılacaktır.

Bu kapsamda doğaçlama, rol yapma, canlandırma, pandomim, rol içinde yazma gibi drama teknikleri kullanılarak öğrencilerin “yaparak ve yaşayarak” öğrenmelerine olanak sağlanacaktır.

Karakalem

Nesneler Öğrencilerimizin Kabiliyeti ile Karakalem Etkinliğinde Farklı Bir Boyut Kazanmakta

Karakalem; kurşun, füzen, grafit gibi çizim araçları kullanılarak ortaya çıkarılan bir sanat dalıdır. Pek çoğu doğada bulunan geniş malzeme yelpazesi nedeniyle en eski sanat dallarından biridir. Görsel Sanatlarda eğitim ve esere başlamak karakalem tasarım çalışmaları ile olur. Bununla birlikte karakalem, başlı başına da bir sanat dalı olarak günümüze kadar gelmiştir.

Etkinliklerimiz içerisinde yer alan karakalem, öğrencilerimiz tarafından ilgi ve heyecan ile karşılanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz dönemde sanatın birer elemanı olan çizgi, biçim, açık-koyu ton değerleri öğretilmiş, devamında çeşitli boyutlardaki objelerin natürmort kurgusu içinde çizimleri uygulanmıştır. Bu uygulamaların amacı, öğrencilerimizin göz ve el koordinasyonlarının güçlendirilmesidir. Verilen öğretilerin sonucunda öğrencilerimizin ortaya koyduğu sanatsal çalışmalar ise profesyonel eserler kulvarına oldukça yakındır.

Ele alınan projeler belirli zaman dilimlerinde okulumuzda sergilenip bir dahaki çalışmalara düşsel bir gelişim ile yol göstermektedir.

Koro

Şarkılar Öğrencilerimizin Sesleri ile Süsleniyor

Etkinliklerimiz içerisinde yer alan koro, bireyin tek başına veya topluluk içinde doğru, temiz sesler ve müzikal duyarlılıkla etkili bir şekilde şarkı söyleyerek müziksel çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını, hem yorumlayıcı hem dinleyici olarak müziğe bilinçli bir şekilde katılmasını ve bireye müzik alanında kültürel bir kimlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Koro çalışmalarımız; diyafram çalışmaları ve ses egzersizleriyle başlamaktadır. Her şeyden önce öğrencilerimiz bu çalışmalarda diyafram, yani doğru nefes alma tekniğini öğrenirler. Sonrasında kulak ve ritim çalışmalarına değinilmektedir. Tüm bu teknikler öğrencilerin ritim duygusunu, müzik kulağını, ses eğitimini ve birlikte söyleyebilme becerisini geliştirirken kişisel gelişimine de oldukça katkı sağlamaktadır. Tek sesli alıştırmalar yapıldıktan sonra çok sesliliğe adım atılır ve eserlerin birçoğu çok sesli olarak icra edilir. Koro, çalışmalarımıza beden dilini de ekleyerek birlikte yaptığımız dans çalışmalarıyla eğlenceli bir etkinliğe dönüşmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sahne alan koromuz çalışılan şarkıları seslendirmiş ve izleyicilerden büyük bir beğeni toplamıştır. İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için çalışan koromuz, alacağı sahnede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için söyleyecektir.

Okul içi her türlü tören ve gösteride görev alan koromuz, tek sesli ve çok sesli repertuvarı ile okulumuz yıl sonu gösterisinde de yer almaktadır.

Resim

Öğrencilerimizin Hayal Dünyası Resim Etkinliğinde Yetenekleri İle Buluşuyor

Etkinliklerimiz içerisinde bulunan Resim Etkinliği sanattaki temalara, akımlara ve sanatçılara değinerek; öğrenci üzerinde, statik bir bakış açısı, görsel bir bilinç oluşturulmasını sağlar. Sanatın elemanlarından olan nokta, çizgi, şekil, kompozisyon, renk, desen alt yapısını geliştirip, özgün bir tasarım yaratmanın temellerini atar ve öğrencilerimizde ki sanatsal yaratıcılığı geliştirmeyi hedefler.

Etkinliğimiz; önemli gün ve haftalara değinerek, öğrencide duyarlılık oluşturup, duygu ve düşüncelerini sanatsal yolla ifade etmesine olanak sağlarken, aynı zamanda, farklı materyaller kullanarak öğrencilerimizin psikomotor becerilerini geliştirir. Öte yandan sanatın dallarından; sahne, dekor, grafik tasarım, heykel, baskı resim, mozaik vb. branşlara değinilerek mesleki algı yaratır. Ekim ayı başlangıcında yapılan resim etkinliğimizde bu ay; 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününe değinilip, Modafen kedi barınağı oluşturulmuştur. Ayrıca Yeşil Günü sebebiyle, doğanın önemi üzerine konuşulmuş, insanlara düşen en büyük görevin, doğayı korumak ve gelecek nesillere problemsiz aktarmak olduğu anlatılıp, Gustav Klimt’in çalışmasından yola çıkarak, öğrencilere ağaç tasarımı yaptırılmıştır. Önemli günler kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi için, çocuklar bir sahne dekor tasarımcısı gibi kendilerini hayal edip, özgürlük, bağımsızlık temalı kuş figürleri yapmışlardır. Sene sonu sergisi için belirlediğimiz temalardan biri olan sanatta Kadına örnek olarak öğrencilere, Türk ve yabancı popüler sanatçıların tabloları hakkında bir sunum yapılmış, seçtiklerinden bir tanesini, yorumlayarak, kâğıt üzerine guaj boya ile resmetmeleri istenmiştir.

Öğretilerimiz ve projelerimiz dahilinde öğrencilerimiz ile hem eğleniyor hem görsel bilincimizi geliştiriyoruz.

Perküsyon

Ritim ve Müzik Kulağını Perküsyon Etkinliğinde Neşeyle Geliştiriyoruz

Perküsyon ya da vurmalı çalgılar, müzikte ritim yapısı kurulmak için kullanılır. Ritim, eski Yunancada akış anlamına gelmektedir. Vuruşların ortaya çıkardığı ses bütünlükleri ve serileri ritimleri oluşturur. Modern müzikte ritim yapıları, genellikle perküsyon aletleriyle icra edilir.

Okulumuzda etkinliklerimizden biri olan Ritim ve Perküsyon etkinliğinde asıl hedefimiz öğrencilerimizin müzik kulağını ve ritim duygusunu geliştirmektir. Etkinliğimizin amacı Ritmin sadece enstrümanla değil, vücudumuzla da yapılabileceğini öğretmek, koordinasyon gelişimine yardımcı olmak ve ileride çok başarılı bir müzisyen olabilecek öğrencilerimizi keşfedebilmektir. Bulunduğumuz dönem içerisinde Ritim ve Perküsyon etkinliğimizde öğrencilerimize ‘’ An-kara, Kara-man, Geli-bolu, Van’’ şeklinde ritim kalıplarını öğrettik. Bu ritimlerin yerlerini değiştirerek yeni ritimler oluşturduk. Yapmış olduğumuz bu öğreti hem müzik kulağını hem de ritim duygusunu geliştirici bir çalışma olmuştur. Öte yandan Güney Amerika ve Afrika doğumlu olan “Bongo” adlı perküsyon aletini çaldık. Body perküsyon için birçok egzersiz yaptık ve “Bim Bam” adlı body perküsyon oyununu öğrendik ve hep birlikte uyguladık.

Tüm bu öğretilerimiz eşliğinde etkinliğimiz, öğrencilerimizin ilgisi ve çalışma disiplini ile daha öğretici, zevkli ve neşeli bir öğrenme ortamını hedef almaktadır.

Mini Sinema Kulübü

Mini Sinema Kulübü Öğrencilerimiz Tarafından Heyecan ve İlgi İle Karşılandı

Etkinliklerimiz içerisinde olan sinema; herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir.

Mini Sinema Kulübü olarak öğrencilerimizin film izlerken düşünme, duyguları ayırt etme, eleştirel düşünmeyi geliştirme, farkındalık kazandırma, yaratıcı yazma ve empati kazanırken geçişleri sağlama hedeflerini gütmektedir. Çocuklar bilişsel olarak sinemanın temel kavramlarını, duyusal olarak olay ve kişilere farklı açıdan bakmayı hissederek öğrenir. Filme konu olan davranış, duygu ve düşünce sonuçlarını kendi eleştirel süzgeçlerinden geçirerek yaşama transfer etmelerini sağlar.

Birinci ve ikinci sınıflarda sinema kavramları daha basit düzeyde ele alınırken olayların sonuçları ve karakterlerin tercihleri davranış ve değerler eğitimi göz önünde bulundurularak ele alınmaktadır. Üç ve dördüncü sınıflarda ise öğrencilerimizin içinde bulunduğu yaş bilişsel/duyusal özelliklerine göre sinemanın nasıl geliştiği, sinema ile ilgili temel kavramlar ve sinemayı oluşturan özellikler konu olarak alınmaktadır. Bu kazanımlar doğrultusunda münazara, yaratıcı drama ve iş birliği gibi öğrenme tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Tiyatro

Modafen Tiyatro Kulübü Eğlence, Yetenek ve Sanat Kokuyor

Okulumuzun etkinlikleri içerisinde yer alan ve öğrencilerimizin ilgiyle katılım sağladığı Tiyatro etkinliği her sene öğrencilerimize belirli teorik bilgiler dahilinde birçok bilindik eseri de vermektedir. Çalışılan eserler dönem sonu veya dönem içerisinde sergilenmekte ve yeni eserler öğretilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz dönemde etkinliğimiz kapsamında öğrencilerimize belirli eserler sunuldu ve çalışıldı.

İlkokul Tiyatro Kulübü 1 ve 2. Sınıflar

İlkokul 1 ve 2. Sınıflarla gerçekleştirdiğimiz Tiyatro kulübünde Ekim ayı içerisinde yapılan çalışmaları sahne bilgisi, oyunculuk etütleri, yaratıcı okuma, drama ve oyun başlıkları altında incelenebilir.

Öğrencilerimiz tanışma oyunları sırasında temel oyunculuk tekniklerinden jest ve mimik kullanımının ne olduğunu, hangi durumlarda nasıl kullanacaklarını deneyimlediler. Sahne bilgisi alanında kulis, aksesuar, dekor, kostüm terimlerini ve sahnede seyirci karşısında nasıl durulması gerektiğini öğrendiler. Dünyaca ünlü İtalyan bilim adamı, yazar ve düşünür Umberto Eco’nun çocuklar için yazdığı “Cecü’nün Yer Cüceleri” isimli hikâye kitabı yaratıcı okuma ve drama yöntemiyle oyunlaştırılmaya başlandı. Hikâye okunurken bir yandan değerlendirildi ve karakterler rol kişiler olarak tanımlandı. Sıra rol kişilerini kimlerin canlandıracağını seçmeye geldiğinde ise geleneksel tiyatro oyun kişisi seçme yöntemlerini kullanarak, önce öğrencilerimizin istekleri değerlendirildi. Sonrasında ise birlikte rol kişileri canlandırıldı ve uygun roller dağıtıldı. “Cecü’nün Yer Cüceleri”nin ilk bölümü, yapılan doğaçlamalar ışığında oyunlaştırıldı, replikleri yazıldı ve seçilen öğrencilere dağıtıldı.  Sonrasında ise çalışmalarımızdan öğrendikleri ile keyifle sahneleme aşamasında geçildi.

“Cecü’nün Yer Cüceleri” 27 Mart Tiyatrolar günü vesilesiyle kutlanan Modafen Tiyatro Haftası’nda seyirciyle buluşacak.

3 ve 4. Sınıflar

İlkokul 3 ve 4. Sınıflarla gerçekleştirilen Tiyatro kulübünde Ekim ayı içerisinde yapılan çalışmaları sahne bilgisi, oyunculuk etütleri, role yaklaşım ve doğaçlama başlıkları altında değerlendiriyoruz.

Öğrencilerle bu yıl Thomas Meehan’ın romanından uyarlanan “Annie” müzikali sahnelenecek. Bunun için öncelikle Annie’nin sinema uyarlamasından bölümler izlendi. Rol kişileri tanındı ve hikâye değerlendirildi. Ardından oyuncu seçmeleri için öğrencilerimiz eğilimlerine göre sahnelere ayrıldı. Şarkı ve dansa ilgisi olan öğrencilerimiz müzikal sahnelerde değerlendirildi. Rol kişileri doğaçlamalar ile canlandırıldı. Oynamak istedikleri rolleri seçtikten sonra kendilerini sahnede değerlendiren öğrencilerimiz kendi kararlarını kendileri verdiler ve onlara uygun roller yazılmaya başlandı. Metinlerin dağıtılmasının ardından sahneleme çalışmaları başlamış oldu.

Bu yıl tiyatro kulübünün bir dersi de dekor ve kostüm uygulamalarına ayrıldı. Karakter yaratımının bir parçası olan kostüm ve aksesuarlar, rolü oynayacak öğrencinin kendi yaratımı, kendi seçimi olduğunda rol ile yakınlaşma artıyor, sorumluluk duygusu gelişiyor ve özgüven kazanımında önemli bir yer tutuyor.

Görsel sanatların bir parçası olan tiyatro, bütün olarak değerlendirildiğinde asıl amacına ulaşmış oluyor. Ekip çalışması, yaratıcılık, duygudaşlık gibi değerlerin tiyatro aracılığıyla pekiştirilmesine katkı sağlıyor.

Ortaokul Tiyatro Kulübü

Ortaokul Tiyatro Kulübünde Ekim ve Kasım ayı içerisinde yaptığımız çalışmaları sahne bilgisi, oyunculuk, doğaçlama ve karakter, durum, çatışma yaratma ve değerlendirme başlıkları altında değerlendiriyoruz.

Kulübümüz için iki ayrı oyun seçildi. Biri “Hairspay” müzikali, diğeri ise İngilizce olarak sahneleyeceğimiz “The Cat in the Hat” olacak.

1960’ların Amerika’sını bir genç kızın hikâyesine odaklanarak anlatan “Hairspray” müzikali için öncelikli olarak ritm ve hareket çalışıldı. Temel oyunculuk eğitiminin bir parçası olan ritim, metin okuma tekniklerinden karakter yaratımına uzanan süreçte önemli bir yer tutar. Genç bedenin kontrolüne ve gelişimine katkıda bulunur. Bu çalışmalar sırasında müzikal sahnelerde görev alacak öğrencilerimiz değerlendirildi. Kendilerini rol kişisi içinde doğaçlamalarla ifade etmeleri sağlandı. Böylece oynamak istedikleri rolleri ve rol kişisi içinde kendilerini değerlendirip önerilerde bulundular. Seçmeler tamamlandığında ise metinleri dağıtıldı.

Müzikal film temel alınarak, öğrencilerimize uygun şekilde tiyatroya uyarlanacak metnin sahnelenme süreci içerisinde öğrencilerimiz, metin analizi ile karakter yaratımı ve duygu durumlarını ifade etmeyi öğrenecek, rol kişilerini bu öğretiler ışığında şekillendirecekler. “The Cat İn The Hat” oyunu için öncelikli olarak ana dili İngilizce olan öğrencilerimiz arasında seçme yapıldı. İngiliz çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Dr. Seuss’un aynı adlı kitabından sahneye uyarlanacak ve Modafen öğrencileriyle buluşacaktır.

15 Kasım 2016 Salı
modafenli aileler modafenli aileler modafen ailesi modafenli olmak modafen kültürü yurt dışı eğitim bursları A-tipi birey modafen staj olanakları modafen a tipi eğitim
modafenli öğrenciler

Modafenli olmak için...

2024-25 Eğitim Öğretim Yılı başvurularınızı Modafen Kampüs alanına gelmeden yapmanız için Modafen Kayıt Birimi olarak yanınızdayız.

Modafen’e kayıt sürecinin ilk adımı olan online tanışma randevusu talepleriniz için; 0216 641 57 83 numaralı telefondan bize ulaşabilir veya formu doldurabilirsiniz.

  Öğrenci Bilgileri

  Adı Soyadı

  Okulu

  Doğum Tarihi

  Kayıt Olmak İstediği Sınıf

  Veli Bilgileri

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Telefon Numarası

  Referanslar

  Not