Başvuru Süreci

Modafen

Kayıt

Millî Eğitim Bakanlığı ilkokul başvurularının kabulü için üç farklı yol sunmuştur.

 1. Başvuru tarihi sırasına göre
 2. Gerçekleşecek kura çekimi ile
 3. Seviye tespiti ile

Bir okul, bu yollardan hangisinde karar kılarsa bütün yıl boyunca yaptığı her kaydı, aynı şartlar altında gerçekleştirmek zorundadır. Modafen; çoktan seçmeli testlerin, bir çocuğun kendine özgü öğrenim süreci bir yana, akademik seviyesini dahi belirlemede yetersiz kalabileceği gerçeğini göz ardı etmemektedir. Kuruma katılacak olan öğrenciler sözlü ve yazılı olarak katılacakları seviye belirleme görüşmeleri ile analiz edilmektedir.

Dolayısıyla çocukların akademik başarıları, öğrenme modelleri, düşünce teknikleri, davranış tarzları ve potansiyelleri hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri doğru yorumlayabilmek için okula başvuran her öğrenci ortalama 30 dakika ders içerikli bir mülakata alınmaktadır.

Uzaktan eğitim süreci boyunca tanışma görüşmesi ve öğrenci mülakatları elektronik ortamda Zoom programı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Potansiyel Modafen öğrencisinin seviyesinin belirlenmesinde, görüşme yaptığı öğretmenlerin değerlendirme ve görüşleri büyük rol oynamaktadır.

Modafen ailesinin bir parçası olan veliler de değerlendirmede önemli bir kıstas oluşturmaktadır.

Öğrenci Profili

Bir velinin öğrenci üzerinde yarattığı etkiye önem veren Modafen, öğrencileriyle birlikte velileri de tanımak ve ailenin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak adına yapılan veli görüşmeleri için pazar günleri ve belirli istisnalar dışında her gün randevu vermektedir.

Modafen’in kültürüne, eğitimine ve ortamına uyum sağlayacak öğrenci profili; Modafen’in eğitim stratejisi ile şekillenmiştir.

Öğrencilerini çağdaş ve bilime dayalı bir ortamda, üst düzey öğrenim ile geliştiren ve hayata hazırlayan Modafen; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, geleceğin modern Türkiye’sinde ve her geçen gün daha da globalleşen yeni dünyada etkin söz sahibi olacak A-tipi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Modafen
Modafen

Modafen Ailesi’nin kapıları

 • Sürekli gelişen
 • Özgüveni, iletişim gücü ve hedefleri yüksek
 • Girişimci, üretken, sorgulayan, araştıran
 • Dürüst ve etik davranışlar sergileyen
 • Dinlemeyi bilen
 • Zamanı verimli kullanan
 • Analiz ve sentez yapabilen
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip
 • Öğrenmenin yaşam boyu sürdüğünü bilen
 • Bilgi ve becerilerini pratiğe dönüştürebilen
 • Bireysel disiplin ve grup disiplininin önemini kavramış
 • Çevre bilincine sahip
 • Çeşitli sanat dallarına ilgi duyan ve hobi edinebilen
 • Sporu yaşamının bir parçası olarak gören
 • Belli spor dallarında uzmanlaşan
 • Teknolojik yeniliklere uyum sağlayan
 • Sağlıklı ve dengeli yaşamayı bir yaşam biçimine dönüştüren
 • Modafen Ailesi’nin tüm üyelerine saygı gösteren
 • Modafen Ailesi'ne bağlı olan ve katkıda bulunmak isteyen tüm öğrencilere sonuna kadar açıktır.
modafenli öğrenciler

Modafenli olmak için...

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmelerinizi dilerseniz online dilerseniz yüz yüze gerçekleştirebilirsiniz.

2022-23 Eğitim Öğretim Yılı başvurularınızı Modafen Kampüs alanına gelmeden yapmanız için Modafen Kayıt Birimi olarak yanınızdayız.

Modafen’e kayıt sürecinin ilk adımı olan online tanışma randevusu talepleriniz için; 0216 641 57 83 numaralı telefondan bize ulaşabilir veya formu doldurabilirsiniz.

  Öğrenci Bilgileri

  Adı Soyadı

  Okulu

  Doğum Tarihi

  Kayıt Olmak İstediği Sınıf

  Veli Bilgileri

  Adı Soyadı

  E-posta Adresi

  Telefon Numarası

  Referanslar

  Not